Crypto ExchangesCrypto ProductenCrypto WalletsCryptocurrency

De Nederlandsche Bank wordt wakker en gaat toezicht houden op cryptocurrency diensten.

De Nederlandsche Bank wordt wakker en gaat toezicht houden op cryptocurrency diensten

De Nederlandsche Bank (DNB), de centrale bank van Nederland, gaat vanaf volgend jaar het toezicht op bedrijven die cryptocurrency gerelateerde diensten aanbieden in Nederland flink aanscherpen.

“Crypto kwetsbaar voor financiële criminaliteit.”

In een officieel persbericht van 3 september, heeft De Nederlandsche Bank aangegeven dat aanbieders van cryptocurrency gerelateerde diensten vanaf 10 januari 2020 onder het integriteitstoezicht van De Nederlandsche Bank vallen.

Deze bedrijven, die diensten aanbieden voor het wisselen tussen digitaal geld (cryptocurrencies) en gewoon geld (fiat valuta) en bedrijven die cryptocurrency wallets aanbieden, moeten zich volgens DNB tijdig voorbereiden op de veranderingen begin volgend jaar.

DNB gaat graag het gesprek aan met deze cryptocurrency gerelateerde bedrijven over het integriteitstoezicht. DNB roept dan ook alle bedrijven op die deze crypto activiteiten (willen) verrichten, om zich alvast te melden bij DNB door middel van een aanmeldformulier.

Aan de hand van deze meldingen kan DNB deze bedrijven gemakkelijker bereiken en zal een inventarisatie worden gedaan van de omvang van de groep partijen die hiermee onder toezicht komen te staan.

Volgens het persbericht volgt dit nieuwe toezicht uit de Europese anti-witwasrichtlijn AMLD5 en de implementatie daarvan in de Nederlandse wetgeving. Cryptocurrencies zijn volgens deze AMLD5 kwetsbaar voor financieel economische criminaliteit en daarom is het belangrijk dat het integriteitstoezicht nu vorm krijgt.

Kort gezegd betekent het toezicht dat de bedrijven die cryptocurrency gerelateerde diensten aanbieden een registratie moeten krijgen bij DNB en dat de bestuurders en sommige aandeelhouders (gekwalificeerde deelnemingen) worden getoetst. Ze moeten kunnen aantonen dat de processen goed zijn ingericht tegen witwassen en terrorismefinanciering en dat de bestuurders en andere beleidsbepalers deze processen goed beheersen.

Als de registratie is verricht en de bestuurders zijn getoetst, zal DNB erop blijven toezien dat de bedrijven zich houden aan de regels rond witwassen en terrorismefinanciering. Bedrijven die zich niet registreren bij DNB, mogen dergelijke cryptocurrency gerelateerde diensten niet meer aanbieden.

Op de website van DNB wordt antwoord gegeven op een aantal belangrijke vragen over het nieuwe integriteitstoezicht van DNB. De komende tijd zal hier ongetwijfeld meer informatie aan worden toegevoegd.

De Europese richtlijn schrijft voor dat de registratieplicht uiterlijk op 10 januari 2020 wettelijk geregeld moet zijn. Mogelijk dat de verplichting later gaat gelden. Dat hangt af van de precieze implementatie van de Europese richtlijn in Nederland. De wetsvoorstel daartoe ligt momenteel ter behandeling in de Tweede Kamer.

Zowel DNB als de AFM hebben geregeld gewaarschuwd voor de integriteitsrisico’s gerelateerd aan cryptocurrencies. In januari 2019 pleitte DNB, samen met de AFM, al voor crypto regulering.

Volgende de website van DNB is toezicht houden één van de taken van DNB en in al haar verschillende taken probeert DNB invulling te geven aan haar missie: Werken aan vertrouwen.

Daarom houdt DNB toezicht op banken, pensioenfondsen, verzekeraars en andere financiële instellingen. DNB let daarbij goed op de financiële positie en de kwaliteit van het bestuur. Belangrijk is dat instellingen zich houden aan de afspraken met hun klanten. Toezicht verkleint de kans dat een instelling in moeilijkheden komt, maar is geen garantie.

De combinatie van toezicht houden en DNB is echter een aparte combinatie en zal bij veel Nederlanders op de lachspieren werken, nog maar te zwijgen over de genoteerde missie van “werken aan vertrouwen”.

Alle Nederlandse banken, waaronder ABN AMRO, ING en Rabobank, vallen sinds jaar en dag onder het toezicht van DNB. En het vertrouwen in deze Nederlandse banken is al jaren ver te zoeken, mede dankzij het zogenaamde “toezicht” van DNB.

Witwaspraktijken, corruptie en fraude schandalen zijn schering en inslag bij deze Nederlandse banken. DNB staat erbij, kijkt ernaar en deelt vervolgens weer eens een boete uit van een paar honderd miljoen euro.

Kortom, Nederlandse banken nemen blijkbaar het advies van DNB te serieus, door zich strikt te houden aan de “afspraken” gemaakt met hun “klanten”. Dus de bankdirecteur gekleed in driedelig pak en “goedgekeurd” door DNB, moet de gemaakte afspraken met bijvoorbeeld een Mexicaans drugskartel gewoon in stand houden. Want we werken tenslotte aan “vertrouwen”.


Binance Jersey Giveaway