Crypto Exchanges

Een no-deal Brexit zal gevolgen hebben voor alle Europese accounts van Coinbase.

Een no-deal Brexit zal gevolgen hebben voor alle Europese accounts van Coinbase

Coinbase, één van de meest populaire cryptocurrency exchanges ter wereld, zal gedwongen worden om alle Europese accounts op haar platform over te dragen naar een andere entiteit binnen de EU, in het geval van een no-deal Brexit.

Coinbase bereid zich voor op een no-deal Brexit.

In een e-mail van 30 augustus, heeft Coinbase haar Europese gebruikers geïnformeerd over een eventuele no-deal Brexit op 31 oktober aanstaande, en de eventuele gevolgen voor zowel hun Coinbase account als hun Coinbase Card.

Als één van de meest besproken onderwerpen in de wereldwijde politiek, is het effect van Brexit op het geopolitieke klimaat van Europa keer op keer ontleed.

Het Verenigd Koninkrijk dat de Europese Unie verlaat, zal echter gevolgen hebben die veel verder reiken dan enkel het beleid. Het verlaten van de Europese Unie, zonder een deal of overeenkomst zou ook nadelige gevolgen kunnen hebben voor het financiële stelsel.

Coinbase, de grootste cryptocurrency exchange gevestigd in de Verenigde Staten, heeft het afgelopen jaar een groot deel van de Europese cryptocurrency markt ingenomen, waarbij de meerderheid van haar klanten in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd.

De crypto exchange, die zich vorig jaar al op de Brexit begon voor te bereiden, zou te maken kunnen krijgen met ernstige regelgevende tegenslagen als het Verenigd Koninkrijk de EU zal verlaten zonder deal en begon haar klanten voor te bereiden op het ergste scenario.

Volgens de Britse paspoortwetten hebben bedrijven opgericht en gevestigd in het Verenigd Koninkrijk dezelfde rechten in alle overige landen van de Europese Unie. Maar als een buitenlandse entiteit moest Coinbase een partnerschap aangaan met een lokale financiële instelling om betalingen van haar Britse klanten te kunnen verwerken.

CB Payments, Ltd., een e-money betalingsoplossing gevestigd in het Verenigd Koninkrijk, heeft tot nu toe alle digitale valutatransacties van Coinbase verwerkt die in de afgelopen periode in de Europese Unie zijn ontstaan.

Bij een eventuele no-deal Brexit zou dit een probleem op kunnen leveren voor Coinbase, aangezien CB Payments dan enkel nog transacties mag verwerken die afkomstig zijn uit het Verenigd Koninkrijk.

Een no-deal Brexit betekend kort gezegd dat Coinbase dan ook op zoek moet naar een andere erkende Coinbase entiteit binnen de Europe Unie.

Coinbase geeft in haar e-mail aan dat een eventuele “verhuizing” naar een nieuwe betalingsprovider, geen gevolgen zal hebben voor de Coinbase Service die gebruikers gewend zijn.

In aanloop naar 31 oktober zal Coinbase haar gebruikers blijven informeren over de voortgang en eventuele veranderingen met betrekking tot de Brexit.


Brave Browser